ยินดีต้อนรับ!

ใครคือ Butuzou World?

ประวัติ

Butuzou World คือแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นที่สร้างโดย MORITA ในฐานะของการเป็นแบรนด์ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้เช่าพระพุทธรูป Butuzou World เน้นและให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการมีความรับผิดชอบต่อสังคม (“Butuzou” หมายถึงพระพุทธรูปในภาษาญี่ปุ่น) และโดยการสร้างความมั่นใจในคุณค่าของพระพุทธรูป Butuzou World มีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้โดยการนำเสนอลูกค้าด้วยสภาพแวดล้อมของการชอปปิงที่ไว้วางใจได้ ตลอดจนการสนับสนุนประติมากรที่เป็นผู้ปั้นพระพุทธรูป

และด้วยเจตนาแน่วแน่นั้น Butuzou World มีคำขวัญคือ: “หากไร้ซึ่งการบริการประชาชน บริษัทก็ปราศจากคุณค่า” ด้วยความเชื่อว่า การบริการประชาชนนั้นหมายถึงการได้มีส่วนในการสร้างความสุขให้ผู้คนเหล่านั้น คุณค่าความเชื่อของการให้เช่าพระพุทธรูปที่นำเสนอโดยทั่วไปนั้นได้แก่ “พิธีระลึกถึงผู้วายชนม์” , “การสวดมนต์”, “การบำบัดเยียวยา” และ “ความหวัง” ทั้งนี้แบรนด์ยังหวังว่าความสนใจในพระพุทธรูปจะนำไปสู่ความสนใจในประวัติศาสตร์และคำสอนในพุทธศาสนาที่ก่อกำเนิดพระพุทธรูปเหล่านั้น เป้าหมายของแบรนด์นั้นไม่ใช่การส่งเสริมพุทธศาสนาประเภทที่มุ่งเน้นเรื่องพิธีกรรมสำหรับผู้วายชนม์ แต่มุ่งนำเสนอในเรื่องของสิ่งที่เรียกกันว่า “การนำทางสู่จิตวิญญาณและจิตใจของมนุษย์” ให้กับบรรดาผู้ที่มีความปรารถนาที่จะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการเสริมสร้างชีวิตของพวกเขาให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นในยุคใหม่นี้ที่เราทุกคนใช้ชีวิตอยู่ Butuzou World เชื่อว่า คำสอนในพุทธศาสนาเรื่องความอดทนอดกลั้นนั้น คือคติพจน์ที่จะนำไปสู่สันติภาพของโลกนี้ และคนจำนวนมากก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสมบูรณ์แบบโดยการศึกษาคำสอนเหล่านั้น
Buddhist statues

Nishijin-ori