ยินดีต้อนรับ!

ดาบซามูไร (คาตานะ) จำลอง & ดาบนินจาจำลอง | แบรนด์จากเมืองเซกิ

Japanese Samurai Swords (Katanas) Replicas & Ninja Swords Replicas
ดาบจำลองของเรามาจากเมืองเซกิในประเทศญี่ปุ่น เมืองนี้เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์การทำดาบมายาวนานถึง 700 ปีตั้งแต่ยุคคามาคูระ เมืองนี้มีความภูมิใจในงานฝีมืออันละเอียดประณีตของตนมาจนถึงทุกวันนี้ และได้ใช้ประโยชน์จากฝีมือเช่นนี้ไปอย่างเต็มที่ในการผลิตดาบ ทั้งนี้ก็เพราะหลายเล่มในจำนวนนั้นจำลองมาจากดาบจริงซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติญี่ปุ่นหรือสมบัติทางวัฒนธรรมชิ้นสำคัญ

ดาบของเราหลายเล่มได้รับการผลิตขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้เอาไว้ชื่นชมหรือตกแต่งภายใน หากมีการนำไปกวัดแกว่งใบมีดจึงอาจหลุดออกมาได้ อย่างไรก็ตาม เล่มอื่น ๆ ยังสามารถนำไปใช้ฝึกอิไอโด โปรดแจ้งให้เราทราบ หากคุณมองหาดาบอิไอโดและต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้

แนวตั้ง รายการ

33 รายการ

แนวตั้ง รายการ

33 รายการ