ยินดีต้อนรับ!

รายละเอียดบทวิจารณ์

โฟมล้างหน้า Kobe Bijin Nuka (Kobe Bijin Nuka: Rice Bran Face Wash)

บทวิจารณ์สินค้า (ยืนยัน เมื่อ 4 พฤษภาคม 2018):
使用後皮膚很乾淨,可徹底清潔油脂和老化角質.用後皮膚立即變明亮,膚質更柔軟.

(Translated by NINJAYA)

After use, the skin is very clean. It can thoroughly clean the oil and exfoliate. After use, the skin becomes brighter and softer.

(由 Google Translator 翻译)

使用后皮肤很干净,可彻底清洁油脂和老化角质.用后皮肤立即变明亮,肤质更柔软.

(แปลโดย Google Translator)

หลังจากการใช้งานผิวจะสะอาดมากสามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงน้ำมันและผิว aging หลังจากการใช้ผิวจะกลายเป็นความสว่างและผิวนุ่มนวล

(Diterjemahkan oleh Google Translator)

Setelah digunakan, kulit sangat bersih, dapat membersihkan minyak dan kulit yang menua secara sempurna Setelah digunakan, kulit menjadi lebih cerah dan kulit menjadi lebih lembut.